Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania Klucza

Kategorie Klucza

  1. Największa osobowości w promocji regionu
  2. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
  3. Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce.
  4. Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej.
  5. Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej.
  6. Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
  7. Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną.