Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Kapituła Wyróżnienia XIII kadencja (2020-2021)

Przewodniczący:
dr Bogdan Cybulski

 

Wiceprzewodniczący:
dr Ewa Mańkowska - b. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Sławomir Najnigier - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
dr hab. Jan Waszkiewicz - Profesor Politechniki Wrocławskiej, b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Członkowie:
Henryk Gołębiewski - b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Kazimierz Janik - Samorządowiec, Euroregion Nysa
prof. dr hab. Leon Kieres - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Czesław Kręcichwost - Samorządowiec, Prezes Euroregionu Glacensis
Józef Król - Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Jerzy Łaskawiec - Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
dr hab. Andrzej Łoś - b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Piotr Roman - Prezydent Miasta Bolesławiec
dr Stefan Sterc - Prezes „SJOS” Spółka z o.o.
dr hab. inż. Herbert Wirth - b. Prezes KGHM Polska Miedź SA
dr n. med. Paweł Wróblewski - b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Sekretarz:
Ryszard Chruścicki - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska