Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Kapituła Wyróżnienia III kadencja (2001-2002)

Przewodniczący:
dr Bogdan Cybulski - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:
Sławomir Najnigier - pełnomocnik prezesa Zarządu KGHM „Polska Miedź”
Józef Król - wicewojewoda dolnośląski
Józef Spyra - prezes Zawiązku Pracodawców Polski Zachodniej

Członkowie:
Teresa Krzemińska - prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Bogusław Rogiński - wójt gminy Nowa Ruda
Sławomir Hunek - prezes Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu
Bogdan Horodniczy - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” w Legnicy
Ewa Michnik - dyrektor Opery Wrocławskiej
Jan Waszkiewicz - marszałek dolnośląski
Leon Kieres - prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Henryk Gołębiewski - radny Sejmiku Dolnośląskiego, senator IV kadencji Sejmu RP

Sekretarz:
Wojciech Gryczyński - wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia