Kapituła Wyróżnienia VI kadencja (2007-2008)

Przewodniczący:|
dr Bogdan Cybulski - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab.Leon Kieres - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Sławomir Najnigier - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wiceprezydent Wrocławia
Józef Spyra - Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Członkowie:
Andrzej Łoś - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Henryk Gołębiewski - Poseł na Sejm RP
Bp dr Edward Janiak - Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej
Adolf Juzwenko - Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dr Ewa Mańkowska - Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Marek Rakowicz - Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Bogusław Rogiński - Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
prof. dr hab. Jan Waszkiewicz - Politechnika Wrocławska
Paweł Wróblewski - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Kazimierz Janik - Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Sekretarz:
Wojciech Gryczyński - Prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia

 

Do pobrania (pdf):