Kapituła Wyróżnienia XIV kadencja (2021-2022)

Przewodniczący:
dr Bogdan Cybulski - b. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

 

Wiceprzewodniczący:
dr Ewa Mańkowska - b. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Sławomir Najnigier - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
dr n. med Paweł Wróblewski - b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

 

Członkowie:

dr Rafał Dutkiewicz - b. Prezydent Wrocławia
Henryk Gołębiewski - b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Kazimierz Janik - b. samorządowiec, członek SPDS
Dominika Kaczmarek-Kalisz - Prezes firmy ZPB "KACZMAREK"
Jacek Kowalski - Prezes Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
prof. dr hab. Leon Kieres - b. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Czesław Kręcichwost - Prezes Euroregionu Glacensis
Jerzy Łaskawiec - Członek SPDS
prof. dr hab. Tomasz Nowak - b. Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
dr Stefan Sterc - Prezes „SJOS” Spółka z o.o., członek SPDS
Jan Zając - Prezes firmy "Pergamena", członek SPDS

 

Sekretarz:
Ryszard Chruścicki - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska