Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Kapituła Wyróżnienia II kadencja (1999-2000)

Przewodniczący:
Bogdan Cybulski - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:
Teresa Krzemińska - prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Sławomir Hunek - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu
Józef Spyra - przewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Województwa Legnickiego

Członkowie:
Julian Golak - przewodniczący Rady powiatu kłodzkiego
Teresa Gronkiewicz
Lothar Herbst
- prezes Polskiego Radia we Wrocławiu
Bogdan Horodniczy - prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” w Legnicy
Józef Król - wicewojewoda dolnośląski
Jan Miodek - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Bogusław Rogiński - wójt gminy Nowa Ruda
Jan Waszkiewicz - marszałek dolnośląski

Sekretarz:
Wojciech Gryczyński - wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia