Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Kapituła Wyróżnienia VIII kadencja (2011-2012)

Przewodniczący:
Bogdan Cybulski - Doradca Prezydenta Wrocławia

Wiceprzewodniczący:
Sławomir Najnigier - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Józef Król - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu
Jan Waszkiewicz - Profesor Politechniki Wrocławskiej Instytut Organizacji i Zarządzania

Członkowie:
Henryk Gołębiewski - b. Marszałek województwa Dolnośląskiego
Sławomir Hunek - Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu
Ks. Bp dr Edward Janiak - Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej
prof. dr hab. Leon Kieres - Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Łoś - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Ewa Mańkowska - Wicewojewoda Dolnośląski
Marek Łapiński - b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Paweł Wróblewski - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sekretarz:
Ryszard Chruścicki - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska