Kapituła Wyróżnienia IV kadencja (2003-2004)

Przewodniczący:
Bogdan Cybulski - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:
Sławomir Najnigier - Wiceprezydent Wrocławia
Józef Król - Zastępca Dyrektora PKO Bank Polski Oddział w Jeleniej Górze
Józef Spyra

Członkowie:
Bogusław Rogiński - Wójt Nowej Rudy
Bogdan Horodniczy - Dyrektor Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Legnicy
Ewa Mańkowska - Dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; radna sejmiku Woj. Dolnośląskiego
Mirosław Fiedorowicz - Burmistrz Zgorzelca
Jan Waszkiewicz - Profesor Politechniki Wrocławskiej Instytut Organizacji i Zarządzania
prof. dr hab. Leon Kieres - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Henryk Gołębiewski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marek Rakowicz - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław S.A.

Sekretarz:
Wojciech Gryczyński - Urząd Miejski Wrocławia