Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania Klucza

Kategorie Klucza

  • Największa osobowość w promocji Dolnego Śląska
  • Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
  • Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce
  • Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej
  • Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
  • Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
  • Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną