prof. dr hab. Aleksander Weron

004 weronZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje na Politechnice Wrocławskiej od 1968 r. Piastował szereg funkcji związanych z organizacją nauki i dydaktyki oraz rozwojem kadry. M.in. pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki PWr. (2012–2014), Kierownika nowo utworzonej Katedry Matematyki Stosowanej na Wydziale Matematyki (2016) oraz Dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (1986–1990). W 1990 roku zorganizował Centrum Hugona Steinhausa i jest jego Dyrektorem. Był Pełnomocnikiem Rektora PWr. ds. Zarządzania Ryzykiem w latach 2010–2014.

 

Prof. Weron był pomysłodawcą popularnego na Dolnym Śląsku Studium Talent dla młodzieży ostatnich klas szkół średnich (1987) oraz popularnych kierunków studiów i specjalności dostosowanych do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

M.in. był twórcą specjalności Informatyka Matematyczna ma Wydziale WPPT PWr. (1989) oraz specjalności Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa (1995). W 2012 r. współtworzył innowacyjny kierunek Matematyka Stosowana, a w 2016 r. studia na II stopniu tego kierunku – Applied Mathematics, realizowane w ramach European Consortium for Mathematics in Industry w języku angielskim.

Profesor miał duży wkład w kształceniu kadry naukowej. Wypromował 16 doktorów, wśród których jest kilku profesorów pracujących na uczelniach w Polsce i za granicą. Był również promotorem dwóch doktoratów honoris causa PWr.: Laureata Nagrody Nobla z Chemii Prof. Illji Prigogine’a (2001) oraz Prof. Josepha Klaftera (2009). Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych – w USA, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Japonii oraz Australii. Wielu jego wychowanków zajmuje obecnie eksponowane stanowiska w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz przemysłowych.

Zainteresowania naukowe profesora skupiają się przede wszystkim na procesach stochastycznych oraz ich zastosowaniach w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Obecnie jego praca koncentruje się na modelowaniu matematycznym w biologii molekularnej i medycynie; badania te ukoronowane zostały publikacją w 2017 r. w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature.

Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody: Nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) dla młodych matematyków (1974), Nagrodę Ministra za działalność naukową (1976), Nagrodę im. Stefana Mazurkiewicza PTM (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995), Stypendium Fundacji Fulbrighta (1995/1996), Nagrodę im. Hugona Steinhausa PTM (1996), Nagrodę naukową Rektora PWr. im. Hugona Steinhausa (2008), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2012), Lwa Politechniki Wrocławskiej (2015) oraz Medal Politechniki Wrocławskiej za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni (2018).