NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ W PROMOCJI REGIONU

prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

Rocznik 1952. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista I i II st. chorób wewnętrznych, II st. z chorób zakaźnych, umiejętność hepatologia i endoskopia pp. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ordynator I Oddziału Chorób Zakaźnych (klinicznego) w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Stypendysta Wspólnoty Flamandzkiej (Szpital Kliniczny Katolicki w Leven/Belgia), Fundacji im. Fogarthy (Johns Hopkins University, Baltimore /USA), Rządu UK (Westminster Hospital/Londyn, UK).Wieloletni konsultant województwa dolnośląskiego w zakresie chorób zakaźnych. Autor lub współautor ponad 540 publikacji naukowych, 9 monografii i książek, 28 rozdziałów w książkach medycznych, redaktor naukowy 9 książek wydanych w języku polskim. Problematyka badawcza: choroby wątroby a zwłaszcza zakażenia wirusami hepatotropowymi, nadciśnienie wrotne i metody endoskopowego jego leczenia, pierwotny rak wątroby, zakażenia HIV/AIDS, zakażenia wirusami pneumotropowymi w tym zakażenie SARS-Cov2, choroby internistyczne a choroby wątroby, choroby dróg żółciowych. Promotor 11 doktoratów, 5 następnych w trakcie realizacji, 1 pracy licencjackiej. Opiekun specjalizacji kilkunastu lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych. Prezes Zarządu Głównego (od 2006–2012 r.) Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (II kadencje),wiceprezes Zarządu Głównego do 2006 r; od 2011 członek EASL oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN; członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Członek zespołów eksperckich: Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Środkowo-Europejskiej Grupy Ekspertów Leczenia HCV Polskiej Grupy Leczenia Encefalopatii, Polskiej Grupy Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby, Polskiej Grupy Ekspertów HBV – Zespół ds. Szczepień, ekspert AOTM, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i innych. członek Komisji ds./HCV przy MZ. Członek kolegiów redakcyjnych i naukowych kilku polskich pism medycznych, platform edukacyjnych oraz medycznych portali internetowych. Przewodniczący b. licznych komitetów organizacyjnych, komitetów naukowych, warsztatów, wykładowca kongresów, konferencji krajowych i zagranicznych, poświęconych problematyce chorób wątroby, chorób zakaźnych, HIV/AIDS, gastroenterologii, innych chorób wewnętrznych, onkologii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP, nagrodami Ministra Zdrowia, Nagroda Prezydenta Wrocławia i Laurem Wrocławia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem Towarzystwa Internistów Polskich, Honorowym Medalem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Honorowym Medalem X-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Laureat I st. Nagrody Naukowej im. Józefa Kostrzewskiego Honorowy członek Ukraińskiego Towarzystwa Infekcjologów i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Recenzent dorobków na tytuł naukowy i na stopień profesora, licznych prac doktorskich i grantów KBN, NCN, grantów uczelnianych. Żonaty, dwoje dzieci i troje wnuków.