Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY NAUKOWEJ i DYDAKTYCZNEJ

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Jest specjalistą z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie technologii procesowych, w szczególności innowacyjne technologie w produkcji suplementów diety, nutraceutyków i żywności funkcjonalnej oraz w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Generalnie problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i zastosowań fosfolipidów z żółtka jaj, a także procesów enzymatycznych. W tym zakresie kierował i uczestniczył w 12 projektach naukowo-badawczych.

Za osiągnięcia naukowe Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uhonorował profesora godnością doktora Honoris Causa. Profesor jest współtwórcą Wrocławskiego Parku Technologicznego (1996). Inicjatorem utworzenia Klastra NUTRIBIOMED w 2007 r. Inicjatorem i pomysłodawcą Programu naukowo-gospodarczego i edukacyjnego „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Program ten jest ujęty w strategii województwa oraz w strategii rządu w ramach SOR.

Prof. T. Trziszka uzyskał nagrody Ministra (3), rektora (40) oraz inne nagrody branżowe, w tym NOT (10) oraz złoty medal (Brussels EUREKA) w 2012 r.: „The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami i medalami o charakterze regionalnym i społecznym, m.in. nagroda za osiągnięcia naukowe Prezydenta Wrocławia, „Trzebnicki HENRYK”.