Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W KULTURZE I SZTUCE

Miesięcznik „Odra”

DKS2020 odraODRA – miesięcznik wydawany obecnie przez Instytut Książki i OKiS we Wrocławiu – ukazuje się od 1961 roku.

W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem „białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K. Moczarskiego, H. Krall), tocząc często boje z cenzurą; obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii XX wieku – jest cenionym forum dyskusji dotyczących aktualnych tematów i problemów polskich i międzynarodowych; w dyskusjach tych w formie esejów, wywiadów, artykułów prezentują swe poglądy najwybitniejsi polscy i zagraniczni badacze, pisarze, artyści tej miary co J. Grotowski, Cz. Miłosz, Z. Herbert, G. HerlingGrudziński, M. Białoszewski, S. Lem, R. Kapuściński, T. Różewicz, W. Szymborska, W. Odojewski. ODRA wprowadza w arkana nowej myśli filozoficznej, prezentuje, omawia i interpretuje najnowszą literacką twórczość krajową i zagraniczną, promuje utwory młodych pisarzy i artystów (w dodatku „8 Arkusz Odry”). Pismo posiada dział informacji kulturalnej, dostarczający wiedzy o wydarzeniach artystycznych, festiwalach, konkursach literackich itp. w różnych ośrodkach kraju i za granicą.
Od 1961 przyznawana jest prestiżowa Nagroda Odry. Wśród laureatów są m.in.: Wisława Szymborska, Karl Dedecius, Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Andrzej Friszke, Józef Hen.