Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

Ryszard Pacholik i Antoni Kopeć

Ryszard Pacholik – Długoletni działacz samorządowy – stanowisko Wójta Gminy Kobierzyce objął w 2001 r. Od urodzenia jest mieszkańcem gminy Kobierzyce, w latach 1998–2001 był radnym. Ryszard Pacholik wykazuje ogromną przedsiębiorczość, skutecznie wykorzystując położenie gminy oraz obecność rozbudowanego węzła komunikacyjnego.

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu przedsiębiorców, w ciągu ostatnich lat swoje inwestycje ulokowały tutaj największe koncerny międzynarodowe. Najbardziej spektakularnym sukcesem Ryszarda Pacholika, jest pozyskanie największej inwestycji w powojennej Polsce – koncernu LG.
Dzięki polityce wójta, w ciągu ostatnich 25 lat zewnętrzni inwestorzy ulokowali tu ponad 5 miliardów euro i stworzyli ponad 30 tysięcy nowych miejsc pracy. Rozwój gospodarczy gminy, dzięki skutecznemu zarządzaniu przez wójta, spowodował znaczne zwiększenie się gminnego budżetu. Zmiany są widoczne wszędzie: nowe drogi, chodniki, oświetlenie, rozbudowana sieć szkół, przedszkoli, świetlic, bardzo dobre infrastruktura kulturalna i sportowa, rozwinięta komunikacja gminna łącząca wszystkie miejscowości z Wrocławiem. Ryszard Pacholik wykorzystał szanse i włożył wiele pracy, aby osiągnąć sukces gospodarczy. Budżet na 2020 rok jest rekordowy w historii gminy. Po stronie dochodów zaplanowano ponad 275 mln zł i aż 311 mln. zł po stronie wydatków. Gmina Kobierzyce od kilu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, a Ryszard Pacholik jest laureatem wielu nagród.

Antoni Kopeć – absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Radny Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w latach 1994–2002 i od 2018–obecnie. Zastępca burmistrza MiG w latach 1995–1998. Burmistrz MiG w latach 1998–2018. Pełniąc funkcję burmistrza przez 5 kadencji zmienił charakter gminy z rolniczej na przemysłowo-rolniczą.
Wykorzystując położenie przy autostradzie A4 i przy granicy Wrocławia spowodował, że w gminie zainwestowało wiele firm z branży motoryzacyjnej, logistycznej i produkcyjnej. Gmina w 2008 roku była najlepszą gminą w Polsce wg. Rzeczpospolitej, a Antoni Kopeć najlepszym burmistrzem w 2010 roku wg. Wspólnoty. Wielokrotnie wyróżniany jako Samorządowy Menadżer Regionu, oraz w ogólnopolskim rankingu Perły Samorządu. Za działalność samorządową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.