Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

DLA NAJLEPSZEJ DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Dolnośląska Izba Lekarska

Na fali przemian ustrojowych, 17 maja 1989 roku, sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o izbach lekarskich, reaktywując tym samym zawodowy samorząd lekarzy. Umożliwiło to instytucjonalną kontynuację wieloletniej tradycji zorganizowanego sprawowania pieczy nad godnością wykonywania zawodu lekarza, brutalnie przerwanej w okresie komunizmu.

Dolnośląska Izba Lekarska już ponad 30 lat reprezentuje całe środowisko lekarskie naszego regionu, dba o jego integrację, kształtuje wzorce zachowań, walczy o godne warunki pracy i stoi na straży należytego wykonywania zawodu. Jej działalność opiera się na trzech filarach: sądownictwie, które czuwa nad jakością pracy lekarzy, kształceniu ustawicznym, w ramach którego prowadzi szeroko rozumianą działalność szkoleniową we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a także rejestrze lekarzy, zbudowanym, finansowanym i prowadzonym przez samorząd ze składek członkowskich.

Dolnośląska Izba Lekarska jest jedną z największych i najaktywniejszych izb w Polsce. Współdziała z lokalnymi samorządami terytorialnymi, realizując wspólnie programy profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w dziedzinie stomatologii. W ramach kontaktów międzynarodowych współpracuje ściśle z Saksońską Izbą Lekarską, wymieniając stale doświadczenia w zakresie organizacji ochrony zdrowia, a podsumowaniem tej współpracy są organizowane co dwa lata wspólne konferencje pod hasłem: „Przeszłość zrozumieć, przyszłość kształtować”. DIL utrzymuje także kontakty ze środowiskiem lekarskim graniczących z naszym regionem krajów czeskich, Gruzją i Ukrainą. Na bieżąco wydaje opinie i recenzuje działania władz regionalnych i krajowych w ścisłej współpracy z organizacjami pacjenckimi.

Dolnośląska Izba Lekarska jest stale obecna w życiu naszej lokalnej społeczności. Bierze udział w różnych inicjatywach społecznych i charytatywnych; m.in. w 2017 roku wsparła i rozwinęła społeczną inicjatywę ustawodawczą dwóch wrocławian „Szczepimy, bo myślimy”, w tym samym roku uczestniczyła w największym chyba dobroczynnym przedsięwzięciu ostatnich lat na Dolnym Śląsku: „Darze dla Aleppo”, zainicjowanym przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

Obecna siedziba izby, zlokalizowana w dawnym pałacu Selderów przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45, to także znane miejsce we Wrocławiu z wcześniejszej działalności kulturalno-oświatowej: funkcjonował tu przez wiele lat Klub Lekarza oraz Klub Lekarza i Dziennikarza z ogólnie dostępną restauracją i salą widowiskową.

W 2013 roku zakończono proces rozbudowy i renowacji tego zabytkowego obiektu i przeniesiono do niego siedzibę Dolnośląskiej Izby Lekarskiej z dotychczasowej lokalizacji, a obecnie kończy się proces inwestycyjny związany z zakupionym w roku 2018 sąsiadującym z nim pałacem hrabiny von Proskau, dzięki czemu dwie zabytkowe kamienice w centrum Wrocławia odzyskają swój blask, a wrocławianie – miejsce spotkań w ramach ogólnie dostępnej restauracji i reaktywowanego Klubu Lekarza. Zakres działalności i kompetencji izby jest oczywiście znacznie szerszy.

W 2019 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego uhonorował Dolnośląską Izbę Lekarską złotym medalem „Za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego”.