Partner Strategiczny Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Współorganizator

 

Partnerzy


 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

DLA NAJLEPSZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA TURYSTYCZNEGO LUB ORGANIZATORA MASOWYCH IMPREZ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH i SPORTOWYCH

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zrealizowało szereg przedsięwzięć badawczych, ekspozycyjnych, edukacyjnych, wydawniczych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W ramach kilkunastu międzynarodowych projektów, na przeprowadzenie których pozyskano zewnętrzne środki finansowe, muzeum współpracowało z ponad 100 instytucjami naukowymi z Polski, Niemiec, Czech, Włoch, Holandii, Belgii, Austrii, Norwegii, USA i Australii. W ramach projektów organizowano międzynarodowe wystawy oraz wydano publikacje, przygotowywane przez zespoły badawcze z udziałem naukowców z Polski i z zagranicy. W ramach jednego z projektów powstał też transgraniczny szlak turystyczny, obejmujący ośrodki tradycyjnych rzemiosł na pograniczu polsko-czeskim, upowszechniający dorobek kulturowy i rozwijający turystykę tematyczną regionu. Bolesławieckie muzeum wspiera aktywnie działalność Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej i angażuje się w realizację przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o ceramice bolesławieckiej nie tylko w Europie, ale także w USA i na Dalekim Wschodzie. Za aktywność w tym zakresie bolesławieckie muzeum było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami w kraju i zagranicą.

Kopalnia Złota w Złotym Stoku, to jedna z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Zarządzana przez Elżbietę Szumską, pomysłodawczynię stowarzyszenia Turystyczna Trzynastka, wiceprezesa DOT, laureatkę wielu prestiżowych nagród w branży turystycznej i biznesowej w tym Złotego Certyfikatu Najlepszej Atrakcji Turystycznej w Kraju.

Początkowo, końcem lat 90 ubiegłego wieku, w Kopalni Złota pracowały 3 osoby, liczba odwiedzających turystów sięgała 2000 osób rocznie, a sama firma składała się z podziemnej trasy i kasy biletowej. Obecnie jest to duży kompleks turystyczny z noclegami, restauracjami i food pointami, dodatkowymi atrakcjami, które wydłużyły zwiedzanie z 1,5 h do nawet 4 godzin dobrej zabawy. Przy Kopalni Złota powstało też Muzeum Złotego Stoku, z darmowym wstępem dla odwiedzających, w którym Elżbieta Szumska kolekcjonuje lokalne pamiątki historyczne, układając na nowo pogubione puzzle złotostockiej historii.

Kopalnia Złota to przykład firmy rodzinnej, budowanej z pasją przez lata, opartej na filozofii współpracy z innymi podmiotami, na wspieraniu się branży turystycznej i wzajemnej reklamie. To przykład myślenia globalnego w działaniu lokalnym.